UPSS planira da kroz tekstove svog člana Dušana Cvetkovića, profesionalnog upravnika, približi Zakon o stanovanju svim građanima i da ih upozna sa njihovim pravima i obavezama koje proizilaze iz tog zakona. 

Zakon o stanovanju je stupio na snagu početkom godine ali je nekako kao prećutno rešenje došlo da se njegovo sprovodjenje toleriše i ove godine. Do toga je najverovatnije došlo zbog nespremnosti institucija za njegovo sprovodjenje. Naime, nakon stupanja na snagu novog zakona, država je sebi dala rok od pola godine da se u lokalnim samoupravama oforme Registri stambenih zajednica. Tela koja organizuju Registar po svojoj teritorijalnoj nadležnosti a u skladu sa svojim ovlašćenjima.

Registar ustvari predstavlja elektronsku javnu bazu podataka i dokumenata od značaja za svaku stambenu zajednicu ponaosob. Tu se nalaze podaci o adresi stambene zajednice, poslovno ime, podaci o posebnim delovima zgrada, podaci o izabranom upravniku ili profesionalnom upravniku, matični broj, PIB i račun stambene zajednice i drugi podatci u skladu sa zakonom.

Jedinstvenu evidenciju u kojoj su objedinjeni podaci o stambenim zajednicama sa celokupne teritorije Republike Srbije, vodi Republički geodeski zavod.

Postupak pokretanja registracije stambene zajednice otpočinje podnošenjem prijave Registru od strane izabranog upravnika ili drugog lica koje ima zakonsko ovlašćenje. Takodje se registracija može pokrenuti i po službenoj dužnosti. Podnošenje prijave se može izvršiti u papirnoj formi, podnošenjem lično ili slanjem poštom a može se aplicirati i elektronskim putem popunjevanjem elektronske prijave. Prijava sadrži podatke o označenju lokalne samouprave, predmetu i vrsti registracije, identifikacione podatke podnosioca prijave i podatke o načinu kako da se podnosiocu zahteva dostavi odluka Registratora.

Ako prijava ispunjava sve potrebne uslove za registraciju, nakon izvršene kontrole o ispravnosti unetih podataka, Registrator donosi rešenje o registraciji.

Registri i Jedinstvena evidencija su dobile rok od 12 meseci za svoje formiranje od dana stupanja na snagu Zakona o stanovanju .

Naravno, podnošenju prijave prethodi održavanje sastanka skupštine stamnbene zajednice (dasadašnjeg kućnog saveta).  Na sastanku je potrebno odabrati upravnika ili profesionalnog upravnika koji će u narednom periodu vršiti upravljanje zgradom. Na sastanku se vodi zapisnik koji se na kraju overava potpisima prisutnih članova skupštine. Prijava se podnosi najkasnije 15 dana nakon održavanja skupštine odnosno nastanka promene. Zapisnik sa skupštine se podnosi prilikom pokretanja postupka registracije stambene zajednice.

Za upravnika zgrade može biti izabrana osoba iz redova stanara ili profesionalni upravnik. Ukoliko se upravnik bira od stanara zgrade, osoba koja je izabrana na to mesto može vršiti tu funkciju bez potrebe za posedovanje licence profesionalnog upravnika. Toj osobi nije potreban položen ispit. U tom slučaju ta funkcija upravnika se može obavljati volonterski ili za odredjenu naknadu. Problem u tom slučaju je taj što finansijska dobit mora biti oporezovana. Zakon ne dozvoljava dosadašnji model plaćanja obavljanja funkcije predsednika/upravnika. U praksi je takav način još uvek u primeni, ali u budućnosti postoji velika opasnost od kažnjavanja i uvodjenja u legalne tokove. Tu dolazi u obzir regulisanje plaćanja putem ugovora o delu ali to sa sobom vuče oporezivanje po različitim procentualnim stopama pa može doći do favorizovanja profesionalnih upravnika zbog, u krajnjem slučaju, niže cene.  S druge strane, profesionalni upravnici mogu obavljati poslove organizovanja isključivo kroz pravna lica. To mogu biti agencije za organizovanje upravljanja zgradama ili drugi vidovi pravnih lica.

Samo obavljanje funkcije upravnika stambene zajednice nosi sa sobom veoma veliku odgovornost. Čini se da zakon ima više tačaka kažnjavanja upravnika nego što samom upravniku pomaže u obavljanju svoje dužnosti. Stari zakon o stanovanju je bio dobar ali nije bio sprovodjen. Stari zakon je bio prevazidjen tehnološki, pisan je pre trideset i više godina kada nije bilo interneta i mobilnih telefona. Bilo je potrebno prilagoditi ga. Ostaje da vidimo kako će se kretati sprovodjenje novog zakona.

…nastaviće se…

Rad UPSS podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“.

LEAVE A REPLY

Vaš komentar
Unesite Vaše ime ovde

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.