KAZNE

Zakon povrede svojih odredaba utvrđuje kao prekršaje za koje se odgovorna lica kažnjavaju novčanim kaznama.

Novčane kazne koje Zakon propisuje u fiksnom iznosu može izreći nadležni inspektor izdavanjem prekršajnog naloga, a novčane kazne propisane u rasponu mogu biti izrečene isključivo od strane nadležnog suda za prekršaje.

Prekršaj fizičkog lica kao vlasnika posebnog dela

Novčanom kaznom od 5.000,00 do 150.000,00 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice kao vlasnik posebnog dela, odnosno vlasnik zgrade ako:

1. se nakon isteka roka propisanog rešenjem inspektora ne pridržava sledećih obaveza:

– da upotrebom, odnosno korišćenjem svog posebnog, odnosno samostalnog dela ne ometa korišćenje drugih delova zgrade;

– da svoj poseban, odnosno samostalni deo zgrade održava u stanju kojim se ne otežava, ne onemogućava i ne remeti uobičajena upotreba ostalih delova zgrade;

– da održava zajednički deo zgrade koji čini sastavni deo njegovog posebnog, odnosno samostalnog dela zgrade u granicama mogućnosti vršenja ovlašćenja upotrebe tog dela;

– da učestvuje u troškovima održavanja i upotrebe zajedničkih delova zgrade i katastarske parcele na kojoj se nalazi zgrada, u meri i na način određen ovim zakonom;

– da trpi upotrebu zajedničkih delova zgrade u skladu sa njihovom namenom od strane vlasnika samostalnih delova ili lica koja rade po njihovom nalogu, odnosno prolaženje
trećih lica radi dolaska do određenog posebnog, odnosno samostalnog dela zgrade;

– da dozvoli prolaz kroz svoj poseban, odnosno samostalni deo zgrade ili njegovu upotrebu na drugi primeren način ako je to nužno za popravku, odnosno održavanje drugog dela zgrade ili ispunjenje druge zakonske obaveze;

2. ne postupi u skladu sa obavezom da obavesti upravnika zgrade da će zakupac kome je svoj posebni deo izdao u zakup učestvovati u troškovima održavanja i upravljanja
zgradom;

3. nakon isteka roka propisanog rešenjem građevinskog inspektora ne preduzme hitno izvođenje radova i druge mere po hitnim intervencijama, odnosno u cilju sprečavanja
nastanka štetnih posledica po život ili zdravlje ljudi, životnu sredinu, privredu ili imovinu veće vrednosti;

4. kao izabrani upravnik ne preduzme potrebne radnje, uključujući i podnošenje tužbe, u cilju regresa za troškove održavanja, odnosno popravke, protiv lica koje je odgovorno za oštećenje zajedničkih delova zgrade u roku od dva meseca od saznanja za štetu i odgovorno lice;

5. se i pored rešenja komunalnog inspektora jedinice lokalne samouprave ne pridržava opštih pravila kućnog reda;

6. i pored rešenja građevinskog inspektora ne omogući nesmetano obavljanje radova u meri koja je neophodna za otklanjanje neposredne opasnosti po život i zdravlje ljudi i materijalnih dobara;

7. i pored rešenja građevinskog inspektora ne dozvoli prolaz kroz svoj poseban deo zgrade ili njegovu upotrebu na drugi primeren način ako je to neophodno za popravku, odnosno održavanje drugog dela zgrade ili ispunjenje druge zakonske obaveze;

8. nastavi sa korišćenjem zgrade, odnosno dela zgrade nakon donetog rešenja građevinskog inspektora o zabrani korišćenja;

9. u naloženom roku ne vrati deo zgrade u prethodnostanje.

Za navedene prekršaje kazniće se pravno lice kao vlasnik posebnog dela novčanom kaznom od 50.000,00 do 2.000.000,00 dinara.

Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 5.000,00 dinara kazniće se fizičko lice ako:

1. ne obezbedi pristup samostalnom delu zgrade licima koja u skladu sa posebnim propisima redovno održavaju i kontrolišu funkcionalnost mreže, odnosno transformatorske
stanice, instalacija i opreme, kao i skloništa koja se nalaze u zgradi;

2. kao izabrani upravnik ne podnese prijavu za upis stambene zajednice i upravnika u roku od 15 dana od prve sednice skupštine, odnosno promenu upravnika i registraciju promene drugih podataka koji se registruju i objavljuju u registru stambenih zajednica u roku od 15 dana od dana održavanja sednice skupštine, odnosno nastanka promene;

3. kao izabrani upravnik ne izvršava obaveze propisane Zakonom;

4. kao profesionalni upravnik ne izvršava obaveze propisane Zakonom;

5. ne učestvuje u troškovima održavanja zajedničkih delova zgrade i zemljišta za redovnu upotrebu zgrade i upravljanja zgradom.

Prekršaj stambene zajednice

Novčanom kaznom od 50.000,00 do 2.000.000,00 dinara kazniće se za prekršaj stambena zajednica ako:

1. se nakon isteka roka propisanog rešenjem inspektora ne izvrši upis u registar stambenih zajednica, odnosno ne registruje upravnika stambene zajednice;

2. nakon isteka roka propisanog rešenjem građevinskog inspektora ne sprovede izvođenje radova i preduzimanje drugih mera čijim neizvršenjem bi mogle da nastanu štetne posledice po život ili zdravlje ljudi, životnu sredinu, privredu ili imovinu veće vrednosti;

3. nakon isteka roka propisanog rešenjem građevinskog inspektora ne pribavi odgovarajuće rešenje nadležnog organa za korišćenje zgrade, odnosno dela zgrade u skladu sa njenom namenom;

4. nakon isteka roka iz rešenja građevinskog inspektora ne preduzme hitno izvođenje radova i druge mere po hitnim intervencijama, odnosno u cilju sprečavanja nastanka
štetnih posledica po život ili zdravlje ljudi, životnu sredinu, privredu ili imovinu veće vrednosti;

5. nakon isteka roka iz rešenja građevinskog inspektora ne donese program održavanja.

Za navedene prekršaje kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 5.000,00 do 150.000,00 dinara.

Prekršaj privrednog društva koje se bavi organizovanjem profesionalnog upravljanja

Novčanom kaznom od 50.000,00 do 2.000.000,00 dinara kazniće se za prekršaj privredno društvo koje se bavi organizovanjem profesionalnog upravljanja, ukoliko:

1. se bavi organizovanjem profesionalnog upravljanja suprotno odredbama Zakona;

2. angažuje kao profesionalnog upravnika lice koje ne ispunjava uslove propisane Zakonom;

3. obavlja poslove organizatora profesionalnog upravljanja bez zaključenog ugovora;

4. ne postupi po zahtevu stambene zajednice da određeno lice koje angažuje organizator profesionalnog upravljanja bude određeno za profesionalnog upravnika, kao i da određeno lice prestane da obavlja poslove profesionalnog upravnika.

Za navedene prekršaje kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 5.000,00 do 150.000,00 dinara.

Za navedene prekršaje kazniće se preduzetnik koji se bavi organizovanjem profesionalnog upravljanja novčanom kaznom od 10.000,00 do 500.000,00 dinara.

Prekršaj odgovornog lica u jedinici lokalne samouprave

Novčanom kaznom od 5.000,00 do 150.000,00 dinara kazniće se za prekršaj odgovorno lice u jedinici lokalne samouprave ukoliko ne dostavi izveštaj sa podacima i obaveštenjima
ministarstvu nadležnom za poslove stanovanja.

Elektronsku verziju Biltena Zrenjaniskog socialnog foruma možete preuzeti OVDE.

Kratak vodić kroz Zakon o stanpvanju o održavanju zgrada Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture možete preuzeti OVDE

Brošuru „Stambeno pitanje“ NVO „Ko gradi grad“ možete preuzeti OVDE

Odluku Gradskog veća Niša o Kućnom redu možete preuzeti OVDE

Komletne odluke Gradskog veća možete preuzeti ovde:

Odluka o minimalnoj visini iznosa za tekuće održavanje zgrada na teritoriji Grada Niša.
Odluka o utvrđivanju minimalne visine iznosa izdvajanja na ime troškova investicionog održavanja zajedničkih delova zgrada na teritoriji Grada Niša.
Odluka o utvrđivanju iznosa naknade za upravljanje u slučaju prinudno postavljenog profesionalnog upravnika na teritoriji Grada Niša.

Prvi Bilten UPSS možete preuzeti OVDE

Zakon o stanjovanju možete preuzeti OVDE

Rad UPSS podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“

LEAVE A REPLY

Vaš komentar
Unesite Vaše ime ovde

Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.