PROFESIONALNO UPRAVLJANJE

Zakon propisuje i postojanje tzv. organizatora profesionalnog upravljanja. U pitanju je privredno društvo (ili preduzetnik), osnovano u skladu sa Zakonom o privrednim društvima koje će se baviti angažovanjem lica koja ispunjavaju uslove za profesionalnog upravnika.
Pored poslova iz nadležnosti upravnika zgrade, profesionalni upravnik je zadužen i da:
1. se stara o održavanju zemljišta koje služi za redovnu upotrebu zgrade;

2. prima prijave kvarova ili drugih problema (nepoštovanje kućnog reda, buka i drugi štetni uticaji u zgradi) svakimdanom u nedelji u periodu od 00-24 časa;

3. na osnovu primljene prijave kvarova ili drugih problema obaveštava nadležni organ o problemu, odnosno zahteva preduzimanje odgovarajućih mera od nadležnog organa;

4. evidentira svaku primljenu prijavu sa podacima o problemu i vremenu prijema, kao i sa drugim podacima ako su poznati (ime i prezime podnosioca prijave, licu koje je uzrokovalo probleme i drugo);

5. obezbeđuje izvršenje radova na hitnim intervencijama;

6. predlaže skupštini stambene zajednice visinu naknade za održavanje zajedničkih delova zgrade i zemljišta na osnovu najmanje tri prikupljene ponude od lica koja se bave održavanjem zajedničkih delova zgrade i zemljišta.

Takođe, profesionalni upravnik podnosi izveštaj o svom radu stambenoj zajednici najmanje dva puta godišnje, a u slučaju prestanka važenja ugovora o poveravanju poslova profesionalnog upravljanja, ovaj izveštaj podnosi najkasnije u roku od 30 dana.

Fizičko lice stiče kvalifikaciju profesionalnog upravnika ako, položi ispit za profesionalnog upravnika, stekne licencu i upiše se u registar koji vodi Privredna komora Srbije (PKS). Program ispita i način polaganja ispita, uslovi za sticanje i oduzimanje licence za profesionalnog upravnika i sadržina registra spada u podzakonsku materiju, za čije donošenje je ostavljen rok od šest meseci.

Profesionalni upravnik odgovara stambenoj zajednici za štetu koju ona trpi zbog njegovih propusta u radu, kao i svakom vlasniku posebnog, odnosno samostalnog dela ukoliko zbog propusta u radu profesionalnog upravnika pretrpe štetu na svom posebnom, odnosno samostalnom delu, a za svoj rad, profesionalni upravnik ima pravo na naknadu čija se visina određuje ugovorom o poveravanju poslova profesionalnog upravljanja.

U slučaju prinudne uprave, profesionalni upravnik ima pravo na naknadu čija je visina određena odlukom jedinice lokalne samouprave.

Privredna komora Srbije preuzima najveći deo obaveza koje se odnose na uspostavljanje sistema profesionalnih upravnika. PKS ustanovljava i vodi registar profesionalnih upravnika koji je dostupan na njenoj internet strani, organizuje polaganje ispita za profesionalnog upravnika, izdaje i oduzima licencu za profesionalnog upravnika u skladu sa odredbama ovog zakona, organizuje sudove časti za utvrđivanje povreda profesionalnih standarda i normativa (profesionalne odgovornosti), kao i za izricanje mera za te povrede i sl.

Pre izdavanja licence, odnosno podnošenja zahteva za obnavljanje licence, licencirani profesionalni upravnik je dužan da zaključi ugovor o osiguranju od profesionalne odgovornosti sa periodom važenja od najmanje tri godine, sa godišnjom sumom osiguranja u iznosu od najmanje 10.000 evra u dinarskoj protivvrednosti, i da primerak navedenog
ugovora dostavi Privrednoj komori Srbije uz dokumentaciju potrebnu za dobijanje, odnosno obnavljanje licence u skladu sa ovim zakonom. Licencirani profesionalni upravnik, pod
pretnjom oduzimanja licence, dužan je da nakon izdavanja, odnosno obnavljanja licence, Privrednoj komori Srbije najmanje jednom godišnje dostavlja važeću polisu osiguranja.

Poveravanje upravljanja profesionalnom upravniku se vrši:

1. odlukom stambene zajednice ili

2. odlukom nadležnog organa jedinice lokalne samouprave u slučaju prinudne uprave.

Poslovi upravljanja poveravaju se profesionalnom upravniku zaključenjem ugovora između stambene zajednice i organizatora profesionalnog upravljanja. Ugovor o poveravanju poslova profesionalnog upravljanja zaključuje lice koje za to ovlasti stambena zajednica i zastupnik organizatora profesionalnog upravljanja i to u obaveznoj pisanoj formi, a Zakon zabranjuje da otkazni rok bude duži od tri meseca.

Rad UPSS podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“

LEAVE A REPLY

Vaš komentar
Unesite Vaše ime ovde

Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.