STAMBENA ZAJEDNICA

Svi vlasnici posebnih delova stambene, odnosno stambeno-poslovne zgrade čine stambenu zajednicu koja ima status pravnog lica koji stiče u trenutku kada najmanje dva lica postanu vlasnici dva posebna dela.

Stambena zajednica se upisuje u registar stambenih zajednica, ima poslovno ime koje obavezno sadrži označenje „stambena zajednica“ i adresu zgrade za koju je formirana, ima matični broj, PIB i tekući račun, ima svojstvo stranke u javno-pravnim odnosima i postupcima, i može se, u slučaju da zgrada ima više celina sa zasebnim ulazima, formirati za svaki od tih ulaza zasebna stambena zajednica.

Međusobni odnosi vlasnika posebnih delova zgrade u stambenoj zajednici u pogledu upravljanja i održavanja zgrade uređeni su Zakonom uz izuzetak da se ovi odnosi, ukoliko zakonom nije drugačije određeno, mogu urediti i pravilima o međusobnim odnosima vlasnika posebnih delova zgrade koja se donose jednoglasno i u sadržini propisanoj Zakonom, uz obavezu registracije i objavljivanja u Registru stambene zajednice.

POSTUPAK REGISTRACIJE

Jedinica lokalne samouprave nadležna je da vodi i organizuje rad Registra stambenih zajednica na svojoj teritoriji, a Registar vodi Registrator kao lice koje je iz reda zaposlenih lica odredila nadležna opštinska, odnosno gradska uprava.

Registrator je dužan da obezbedi zakonito, ažurno i tačno vođenje Registra, a u postupku registracije isključivo vrši proveru ispunjenosti formalnih uslova za upis podataka u registar, bez ispitivanja tačnosti činjenica iz prijave, verodostojnosti priloženih dokumenata i pravilnosti i zakonitosti postupaka u kojima su dokumenti doneti.

Registar je elektronska javna baza podataka i dokumenata  u kojoj su sadržani Zakonom i podzakonskim aktima propisani podaci o stambenim zajednicama.

Sadržinu Registra čine podaci koji se registruju i podaci koji se evidentiraju, te podaci koje u Registar neposredno unose nadležni državni organi, podaci koji se unose preuzimanjem u elektronskoj formi od drugih registara i/ili evidencije koje se, u skladu sa propisima, vode u zemlji, kao i dokumenta na osnovu kojih je izvršena registracija ili evidencija.

Upis, promena i brisanje podataka i dokumenata koji su predmet registracije i evidencije u Registru, vrši se u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktom.

Jedinstvenu evidenciju stambenih zajednica iz svih  Registara na teritoriji Republike Srbije vodi Republički geodetski zavod.

Postupak registracije pokreće se podnošenjem prijave u pisanoj formi putem podneska sa zakonom propisanom sadržinom i prilozima ili, kada je to predviđeno Zakonom, po službenoj dužnosti.

Prijava se u papirnoj formi podnosi neposredno ili poštom,a moguće je podneti i elektronsku prijavu.

Rok za podnošenje prijave Registru je 15 dana od dana nastanka promene,odnosno podataka koji su predmet registracije.

Registrator odlučuje o prijavi donošenjem rešenja o registraciji ili zaključka o odbacivanju prijave u roku od pet radnih dana od dana prijema prijave.

Protiv rešenja o registraciji podnosilac prijave može izjaviti žalbu opštinskom, odnosno gradskom veću u roku od 10 dana od dana dostavljanja, a najkasnije u roku od 30 dana od dana objavljivanja na internet stranici Registra. Izjavljena žalba ne odlaže izvršenje rešenja.

Protiv zaključka o odbacivanju prijave podnosilac prijave može izjaviti žalbu opštinskom, odnosno gradskom veću u roku od 10 dana od dana dostavljanja, a najkasnije u roku od 30 dana od dana objavljivanja na internet stranici Registra.

Ako registrator ne odluči o prijavi u roku od pet radnih dana od dana prijema prijave smatraće se da je prijava usvojena izuzev ako Registrator nije mesno nadležan za postupanje po prijavi, te kada podaci navedeni u prijavi nisu predmet registracije i kada je podatak ili dokument koji je predmet prijave već registrovan.

Na postupak registracije shodno se primenjuju odredbe Zakona o opštem upravnom postupku.

Rad UPSS podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“

LEAVE A REPLY

Vaš komentar
Unesite Vaše ime ovde

Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.