Dana 05.02.2018. god. su dva rovokopača komunalnog preduzeća „Toplica“ iz Kuršumlije polomila kapiju na ulazu u posed, uklonila među i ušla u privatni posed Č. Ristić vršeći iskopavanje rova širine 1,70m a dubine 1,80m duž parcele (oko 25m) gledajući prema porodičnoj kući, tako da je pristup porodičnoj kući bio onemogućen.

Dana 06.02.2018. godine u jutarnjim časovima dostavila je Obaveštenje br. 7, direktoru Komunalnog preduzeća „Toplica“, gospodinu Čarapić Vojkanu o upadu njegovih radnika sa građevinskim mašinama u njen privatan posed i tražila HITNU OBUSTAVU RADOVA. Direktor je to odbio da učini i nastavio sa radovima. Potom je dala na uvid licu koje vodi radove dokaze o vlasništvu na posedu na kome izvode radove ali nije hteo ni da pogleda, rekavši da ima svoje pretpostavljene koji su dali nalog za izvođenje radova a nju su opomenuli tom prilikom da se sklonim i da ih ne ometa u radu!!!

Jedan od prisutnih je rekao „da oni vrše radove na uspostavljanju nove kanalizacione i vodovodne mreže za brata Gorana Todorovića (jedan od rukovodioca u kom.preduz. „Toplica“) iz Nemačke, jer mu postojeća mreža koja ide kroz njegov plac smeta pa je izmešta preko naše parcele i da je nalog dao predsednik Opštine Kuršumlije gdin. Vidić“.

Ne verujući u sve ovo obratila se predsedniku Opštine Kuršumlije gdin. Vidića smatrajući da će dokazom o vlasništvu na  privatnom posedu na kom se izvode radovi bez saglasnosti vlasnika uspeti da zaustavi radove. Tu saznaje od g-dina Vidića lično da se radovi izvode po njegovom nalogu i da troškove izvođenja radova snosi Opština Kuršumlija, a da i pored saznanja da se radi o privatnom posedu odbija da izda nalog za obustavu radova!!!

Po povratku u svoju kuću upozorena je od izvođača radova da se udalji sa njene parcele jer ih ometa u radu! Izvođači radova su pozvali policiju!!! Policija privodi Čedicu Ristić i njenog supruga u policijsku stanicu i tamo ih zadržava 3 sata, da ne ometaju radove! Policiji nije smetalo što se radovi izvode na privatnom posedu i što izvođači radova nisu imali nikakav dokument kod sebe! Policija ide dalje, podnosi krivičnu prijavu protiv Č. Ristić Opštinskom javnom tužilaštvu u Kuršumliji!

U konkretnom slučaju nasilnim upadom na privatni posed se vrši izmeštanje vodovodne i kanalizacione mreže za kuću koja tek treba da se gradi a čiji je vlasnik zaposlen u Nemačkoj i čiji je brat jedan od rukovodilaca u komunalnom preduzeću Toplica u Kuršumliji (Goran Todorović) koji i nadgleda izvođenje pripremnih radova za gradnju.
Kako sve porodične kuće i placevi u tom naselju imaju već izgrađenu vodovodnu i kanalizacionu mrežu jasno je da se želi uvećati prostor za gradnju premeštanjem kanalizacione i vodovodne mreže iz sopstvenog u komšijsko dvorište!

Država je definitivno nestala. Više ne postoji nikakva pravna sigurnost. Ako si vlast, možeš sve. Ne važe nikakvi zakoni. Privatna imovina je zagarantovana osim ako nekom iz vlasti se ne prisviđa.

s01
s02
s03

LEAVE A REPLY

Vaš komentar
Unesite Vaše ime ovde

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.