Da ponovo napomenemo kako se vrši obračun cene toplotne energije. Varijabilni deo cene toplotne energije se određuje kada se svi troškovi proizvodnje toplotne energije (gas, mazut, električna energija, voda…) podeli sa proizvedenom količinom toplotne energije. Fiksni deo cene grejanja se dobija kada se saberu svi fiksni troškovi proizvodnje toplotne energije (od izgradnje kotlarnica i toplovoda, preko plata zaposlenih do kafanskih računa) i podele sa ukupnom grejnom površinom.

Šta je ustanovio DRI? Da su cene energenata uvećavane, da je smanjivana količina toplotne energije, da su prikrivani prihodi, sa u primanja i naknade bile veće od zakonski dozvoljenih i tako redom. Teško je naći nešto što je ispravno urađeno.

Koliko to košta korisnike grejanja? Mi smo u prethodnom članku postavili pitanje, računajući samo ono za šta smo imali podatke, „da li smo ove godine trebali besplatno da se grejemo?“. Izgleda da smo bili u pravu.

DRI je kao „visoki prioritet“ naznačio svoju preporuku da se korisnicima centralnog grejanja nadoknadi pričinjena šteta. Kako toplana nema neke druge značajne prihode to je jasno da njen dobit svake godine mora biti 0 dinara. Svi rashodi ulaze u cenu, drugih prihoda nema.  Sama toplana je u svom izveštaju navela „Cena usluge grejanja treba biti u funkciji pokrića troškova vršenja usluge (cene koštanja) u granicama proste reprodukcije“.

Sada su objavili rezultate poslovanja za 2017. godinu. Rezultati poslovanja za 2015. i 2016. godinu postoje od ranije.

Dobit

2015. godina 205.125.000
2016. godina 34.349.000
2017. godina 252.727.000
UKUPNO: 492.201.000

Dakle, samo na osnovu dobiti se može proceniti da su za tri godine lažno prikazali svoje rashode u visini od skoro 500 miliona dinara! Ove godine je dobit 9,47 puta veća od planirane!

Samo po ovim pokazateljima se vidi da je, za tri godine, svaki korisnik u proseku oštećen za 246 din/m2 najmanje. Za jedan stan od 50 m2 to je oko 12.305 dinara.

Uredbom Vlade Republike Srbije je predviđeno kada se maksimalni iznos prihoda i ostvareni prihod razlikuju da se koristi „korekcioni element“ i pomoću njega, uvećanjem ili umanjenjem cene, usklade predviđeni i ostvareni prihod. Kako bi primena tog elementa smanjila cenu grejanja oni to nisu uradili. Koga briga za Uredbu Vlade?

Kada ovome dodamo troškove za EI toplanu, kamate na kredite, nezakonite isplate uvećanih plata i naknada, troškove Objedinjene naplate i drugo, razmere štete korisnika grejanja dostižu neslućene razmere.

Rad UPSS podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“

1 komentar

LEAVE A REPLY

Vaš komentar
Unesite Vaše ime ovde

Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.