Danas, 07.02.2018. godine u velikoj sali Skupštine grada, održana je sednica Korisničkog saveta javnih službi. Na osnovu odluka, donetih na Tribini, sednici su prisustvovali predstavnici UPSS-a i članovima Korisničkog saveta podelili materijal o procenjenoj šteti korisnika grejanja. Kako UPSS nema sva dokumenta, a toplana ne želi da uradi obračun pričinjene štete, mi smo to uradili na osnovu dostupnih materijala i sa time upoznali članove korisničkog saveta.
Sednici Korisničkog saveta javnih službi nije prisustvovao direktor JKP „Gradska toplana“ već šef razvoja(?) Dragiša Nikolić koji „nije upoznat“ sa načinom formiranja cena i nalazom DRI.
Članovi Korisničkog saveta su iskazali razumevanje za stavove UPSS-a i u materijalu koji će dostaviti Skupštini grada biće prezentovani i naši zahtevi.

U nastavku je naša procena nastale štete korisnika toplotne energije koju smo dostavili članovima Korisničkog saveta,

             DRI IZVEŠTAJ – PRIORITET 1 (visok):
„Preporučuje se Preduzeću da:

– za sve nepravilnosti pri određivanju fiksnog i varijabilnog dela za grejnu sezonu 2015/2016 i 2016/2017 izvrši korekciju prilikom primene cena za grejnu sezonu 2017/2018;

– da količinu očitane toplotne energije za grejnu sezonu 2015/2016 i 2016/2017 utvrdi analizom iskazanih podataka o očitanoj količini toplotne energije koju je koristilo za utvrđivanje cena za grejnu sezonu 2013/2014 i 2014/2015 (Napomena: 6.2.1. – Preporuka broj 31)“.

Minimalna nastala šteta korisnika grejanja vidi se iz finansijskih izveštaja JKP „Gradska toplana“

 1. godina 205.125.000
 2. godina 34.349.000
 3. godina 252.727.000

UKUPNO:      492.201.000 dinara.

Ova šteta je nastala jer JKP „Gradska toplana“ nije primenjivala „korekcioni element“ koji bi potro unete podatke koji nisu tačni. Na ovo treba dodati sve rashode JKP „Gradska toplana“ koji su ostvareni a nisu u skladu sa zakonom, uredbom i drugim pravnim propisima.

To se pre svega odnosi na:

 • Troškove JKP „Objedinjena naplata“
  2015. godina – 65.338.940,91 dinara.
  2016. godina – 58.496.643,96 dinara.
  2017. godina – 58.496.643,96 dinara (procena).
  UKUPNO: 182.32.228,83 dinara.
  Stavka u „fiksnom“ delu računa za grejanje koja je u suprotnosti sa Zakonom o energetici, Zakonom o zaštiti potrošača i Uredbom Vlade Republike Srbije. Drugim rečima, ni sa jednim zakonom ta stavka nije saglasna već se radi o prostoj primeni „prava“ jačeg.
 • Rashodi po osnovu kamata iznose 92.354.000 dinara.
  Šta su radili?
  Naplaćenu potrošnju energenata, sadržanu u računu, ne prosleđuju dobavljaću već ta sredstva koriste u druge namene. Kada plaćanje energenata ne može se više odlagati podignu kredit, plate energente, a kamatu prebacuju korisniku grejanja! Umesto da kupe mazut vrše pozajmicu iz Robnih rezervi a oslobođena sredstva koriste po svom nahođenju. Potom kamatu na zajam u Robnoj rezervi uračunavaju u fiksni deo cene grejanja!
  Doneli su odluku o preuzimanju EI toplane. Tim činom dugovi EI toplane prema Gradu, Direkciji za izgradnju i zaposlenima u EI toplana postaju dugovi korisnika toplotne energije! I kamata na osnovu odluke suda!

Kada se sve ove stavke saberu nastala štete korisnika grejanja je minimalno 951.595.228,83 za tri godine!

Ovome treba dodati (iznosi su za jednu godinu):

Primanja za 22 zaposlena više nego što je predviđeno odlukom Gradskog veća o maksimalnom broju zaposlenih (oko 24,9 miliona dinara),

Nadoknadu troškova ishrane u toku rada, više nego što je zakonom dozvoljeno (13,9 miliona dinara).

Uvećanje zarada za rad noću (35% umesto 26%).

Uvećanja za rad na dan državnog i verskog praznika (150% umesto 110%).

Uvećanu zaradu po osnovu vremena provedenog na radu (0,5% umesto 0,4% i to za rad kod poslednjeg poslodavca).

Uvećane zarade za pasivno dežurstvo na koje nisu imali pravo (2.025.000 dinara).

Uvećane naknade zarade u slučaju privremene sprečenosti za rad (85% umesto 65%).

Jubilarne nagrade bez saglasnosti osnivača (6.033.000 dinara).

Uvećane naknade troškova zaposlenima na službenom putu (5% umesto 2%).

I tako redom.

Rad UPSS podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“

LEAVE A REPLY

Vaš komentar
Unesite Vaše ime ovde

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.