Grad Niš
Skupštini
Gradonačelniku
Gradskom veću

Na sednici Skupštine predsednika skupština stanara i vlasnika privatnih zgrada na području Grada Niša koja je održana 02.03.2016. usvojen je dokument Obraćanje novim vlastima u Gradu Nišu. Dokument čine tri integralna dela:
Obraćanje novim vlastima u Gradu Nišu
Pitanja
Zahtevi

Odlučeno je da se ovaj dokument dostavi novim vlastima po njihovom konstituisanju.

Obraćanje novim vlastima u Gradu Nišu

Naše načelo je da su ljudi važniji od profita. Budući da je profit postao bespogovorna religija, mi, samoorganizovani građani tragamo za spasom. Dakle, spas je moguć samo kao samospašavanje.

Mi znamo da ne možemo da promenimo ovaj nehumani sistem. Ali, nećemo da mu dajemo legitimitet. Nehumanost ovog sistema se posebno ogleda u Nišu.

Niš vlast neprestano lišava atributa grada. Ova konstatacija se odnosi na sve garniture na vlasti u poslednjih tridesetak godina. Navodimo samo neke činjenice. Dakle, vlast:

je uništila vrlo razvijenu nišku privredu;

uvodi isključivo industriju poslova koji su na najnižem tehnološkom nivou („zarade“, koje primaju radnici zaposleni u tim pogonima, su ponižavajuće niske i nedovoljne za obezbeđenje ljudske egzistencije na najnižem, rudimentarnom nivou);

je zavela medijski muk gašenjem ili parapartijskom (uz obilnu upotrebu gradskih budžetskih sredstava) privatizacijom javnih, gradskih medija (Radio Niš, Narodne novine, NTV);

gasi, nekada vrlo razvijena, socijalna prava građana, čime se svrstava u red nehumanih svetskih režima;

srozava, nepotizmom, korupcijom i kronizmom, politički sektor, javnu upravu, javni sektor, obrazovni sistem na svim nivoima;

vodi višegodišnju politiku drastičnog umanjenja prosečnih zarada u Nišu, tako da su ovdašnje zarade manje od, ionako, sirotinjskog republičkog proseka;

je učinila da je Niš grad u kome su svi radno sposobni stanovnici, koji ne poseduju podobne partijske knjižice, realno nezaposleni ljudi…

Prema tome, političari drže vlast i koriste je kao partijski i lični plen. Mi, građani, smo samo resurs za ostvarenje njihovih htenja i ambicija.U projekcijama vlasti na građane se gleda kao na bazu pogodnu za razne načine uzimanja harača. Mi imamo još malo naših para – moramo da ih čuvamo, na organizovan način, pred gramzivim naletima javnog i komunalnog sektora.

Mi, članovi UPSS-a nismo politička partija i ne pravimo nikakve propagandne „ugovore sa narodom“, kao što su to činile i čine mnoge partije. Političke partije se skrivaju iza ideoloških fraza o tome da „predstavljaju narod“. Za razliku od njih,mi ne predstavljamo nikoga osim nas samih. Mi branimo naše interese i naše pravo na dostojanstven život. To je naša politika.Svaka građanka i svaki građanin koji žele da se priključe našim nastojanjima, prihvatajući ovakvu platformu – dobrodošli su.

Zato je naš stav o političkim partijama jedinstven: apsolutna nezavisnost i sloboda delovanja u odnosu prema svim političkim partijama.

Danas, bilo gde u svetu, pa i kod nas, mesto protesta više nisu fabričke hale, već su to ulice i trgovi. Ulice i trgovi su jedino mesto gde smo vidljivi, gde se čujemo i gde se vidi naša snaga.Mesta građanske slobode odavno više nisu predstavnička tela, dominantni (i kontrolisani) mediji, niti javna mesta koja kontroliše vlast…

Ulice i trgovi su jedino preostalo mesto gde je moguća neposredna, autentična demokratija, dok su se predstavnička tela, pred sirenskim zovom lukrativnih partijskih ponuda,vrlo lako odrekla demokratskog statusa. Predstavnička tela su svedena na to da je quinta essentia njihovog delovanja isključivo zastupanje partijskog imperativa kao garanta lične dobiti.

 

Pitanja

Kako planirate da stimulišete zapošljavanje i samozapošljavanje?

Kako planirate da stimulišete razvoj zadrugarstva?

Kakvu politiku ćete voditi u javnim preduzećima? Sada su JP plen političkih partija. Da li će, umesto toga, prvi i jedini cilj postojanja i delovanja JP biti samo javni interes? Da li će partije izaći iz JP?

Kako ćete elinisati praksu partijskog zapošljavanja i deljenja odgovornih gradskih funkcija?

Gde će se zaposliti oni koji završe studije na Niškom univerzitetu? U Nišu ili će biti prinuđeni da odu iz grada, zato što su njihova radna mesta zauzeli nosioci partijskih knjižica?

Da li ćete i kako podržavati samoorganizovanje građana (NVO, sindikati, zadruge…) i podržati njihovo permamentno učešće u donošenju političkih odluka?

Da li ćete se boriti za slobodu kvalifikovane kritike odluka od javnog značaja, a koje donose predstavnička tela i javni sektor uopšte?

Da li će građani moći da utiču na baratanje budžetom kao u Porto Alegreu, gradu u Brazili od 1,5 milion žitelja, a u Brazilu, gde građani odlučuju o znatnom delu budžeta. Stanovnici Porto Alegrea kreiraju predlog javnog budžeta. Slične se prakse u proteklih dvadesetak godina šire svetom. Pokazalo se da je participativno budžetiranje multifunkcionalan alat za „demokratizaciju demokratije“, smanjenje kriznih tenzija, jačanje civilnog društva, suzbijanje korupcije i modernizaciju javnih službi… Pored Porto Alegrea, dobar primer predstavlja gradić Grotomare u Italiji. I Belo Horizonte je 1993. godine, takođe, krenuo putem modernizacije sopstvenog sistema upravljanja gradom. Polovina gradskog novca je podjednako raspoređena svakoj četvrti, a druga polovina je raspoređena prema posebnoj formuli, zavisno od populacije i prosečnom prihodu stanovništva. Tako je omogućeno da više sredstava dobiju siromašnije i nerazvijenije četvrti.

Građani participiraju u kreiranju i trošenju budžeta, pored pomenutih gradova, i u Sevilji, Njukastlu, Torontu, San Francisku…
Dakle, Budžet nije i ne sme da bude predmet egoističnog partijskog interesa.

Zahtevi

Zahtevamo praznu stolicu u svim javnim preduzećima, u Gradskom veću i u Gradskoj skupštini, u opštinskim većima i skupštinama.

Zahtevamo da se Lokalnom antikorupcijskom forumu vrate ovlašćenja koja su utvrđena odlukom Skupštine Grada Niša od 6. 6. 2011, a kojom je formiran Lokalni antikorupcijski forum.

Zahtevamo momentalni prestanak partijskog zapošljavanja, nepotizma i kronizma, kao i sveobuvatnu reviziju takvog zapošljavanja. Revizija podrazumeva evidenciju o svim takvim zaposlenjima. Zahtev se odnosi na praksu partijskog zapošljavanja svih vladajućih garnitura u Nišu.

Zahtevamo da se raspišu konkursi za sva radna mesta koja su, arbitrarno i voluntaristički, popunjavale partije.

Zahtevamo da nadležni organi provere i preispitaju imovinu svih političara, direktora, članova upravnih i nadzornih odbora javnih preduzeća, kao i drugih nosilaca upravljačkih i javnih funkcija u javnom sektoru uopšte. Isti zahtev se odnosi i na sva povezana lica.

Zahtevamo da novopostavljena vladajuća garnitura prinudi predstavnike bivših vlasti da u potpunosti obeštete gradski budžet koji je na mnogo načina zloupotrebljavan i nenamenski korišćen.

Tražimo potpunu informaciju o svim kreditnim zaduženjima gradske vlasti i javnog sektora. Tražimo odgovor na pitanje kolikom sumom novca su, po ovom osnovu, zadužene sve Nišlijke i Nišlije.

Sve ugovore, koji imaju javni karakter, koje su sklopili i koje sklapaju predstavnički ili javni sektor, odmah u potpunosti objaviti.

Tražimo obnovu naših niških medija kao javnog informativnog sektora: štampanog dnevnika (ne postoji više), radio Niša (jedne od najboljih radio stanica Jugoslaviji, koja je ugašena aktom političke samovolje) i televizije.

Tražimo da Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave i Razvojna agencija Srbije budu locirani u Nišu.

Zahtevamo da izabrani funkcioneri, direktori JP, članovi skupštinskih tela, upravnih i nadzornih odbora JP, koji su delovali protivzakonito, odgovaraju za svoj rad pred nadležnim državnim organima.

***

Nova vlast će odlučiti da li će u nama imati prijatelje ili neprijatelje. Kriterijume prijateljstva i neprijateljstva ćemo uspostaviti mi. Jer, mi izdržavamo predstavnike vlasti našim radom, a ne oni nas. I to zato da zastupaju isključivo naše interese.

Očekujemo u razumnom roku obrazložene odgovore sa planom oročenih aktivnosti.

U Nišu, jula 2016. godine

Udruženje predsednika skupština stanara,Niš
Saša Kostić, predsednik

LEAVE A REPLY

Vaš komentar
Unesite Vaše ime ovde

Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.