U grejnoj sezoni 2018/2019. godina cena toplotne energije koja se isporučuje korisniku daljinskog grejanja svakog meseca se menjala i pored izuzetno tople zime na štetu korisnika toplotne energije. JKP Gradska Toplana je vršila naplatu po cenama za koje nije imala saglasnost Gradskog veća. Gradsko veće je dalo saglasnost znatno kasnije i to za više meseci unazad što je suprotno čl. 161. Zakona o energetici.

Imajući u vidu da Gradska toplana radi bez kontrole prilikom utvrđivanja cene koštanja toplotne energije koja se isporučuje krajnjem kupcu, što je potvrđeno i prilikom kontrole Državne revizorske institucije i ukazanih nepravilnosti. Nepravilnosti su naročito utvrđene kod određivanja cena po kojima je naplaćivana toplotna energija krajnjem kupcu. Gradska toplana ništa nije uradila u cilju otklanjanja utvrđenih nepravilnosti od strane DRI već je nastavila sa daljim nanošenjem štete korisnicima toplotne energije i to utvrđivanjem cene iznad stvarne cene koštanja toplotne energije a bez upoznavanja građana sa mesečnim dnevnim temperaturama i prosečnom mesečnom temperaturom za mesec za koji se vrši obračun i naplata.

Gradska toplana se u svom radu ne pridržava ni Zakona o energetici i to naročito čl. 360. koji obavezuje na zaključenje ugovora sa krajnjim kupcima; čl. 91. Zakona o zaštiti potrošača i čl. 359. stav 3. Zakona o energetici jer ne vrši obračun isporučene toplotne energije, dostavu računa i naplatu istog već ter svoje obaveze poverava trećem pravnom licu (Objedinjena naplata) za iznos od 3,5% od vrednosti računa što navedeni članovi Zakona ne dozvoljavaju. Gradska toplana suprotno članu 86. Zakona o zaštiti potrošača ne vrši isključenje krajnjih korisnika koji ne plate svoje račune dva i više meseca za isporučenu toplotnu energiju, a što je suprotno i čl. 89. i 90. istog zakona. Zakon o energetici u čl. 362. kaže da Vlada RS donosi metodologiju za određivanje cene za snabdevanje krajnjeg kupca toplotne energije.

Gradska toplana ne postupa ni po odredbama Metodologije za određivanje cene snabdevanja krajnjeg kupca toplotne energije već postupa suprotno odredbama 4.1.1.- nepravilno obračunava fiksne operativne troškove po više osnova; postupa suprotno odredbama 4.1.5. jer umanjuje ostale prihode neupisivanjem određenih prihoda (od zagrevanja vode u bojlerima, od ostvarenih usluga održavanja, prihodi od kamata…) itd. Gradska toplana takođe postupa suprotno odredbama 4.1.6. Metodologije jer korekcioni elemenat određuje protivzakonito na štetu krajnjeg kupca. Gradska toplana takođe ne postupa ni po članu 123. Zakona o obligacionim odnosima jer ne poštuje promenu materijalnih prilika krajnjeg korisnika.

Kako su sve napred navedene radnje sračunate na neosnovano utvrđivanje više cene kako fiksne tako i varijabilne na štetu krajnjeg kupca to ovakav vid usluge postaje preskup za krajnjeg kupca umesto da bude najpovoljniji. Sve je veći broj građana-krajnjih korisnika sa zahtevom za isključenje sa toplovodne mreže. Ovakvom stavu doprinosi i medijsko ćutanje, nemogućnost građana da im se pruže potrebna objašnjenja kao i zaključenje ugovora uz učešće krajnjih korisnika u skladu sa Zakonom o energetici, Zakonom o zaštiti potrošača, Uredbom Vlade, metodologijom, Zakonom o komunalnim delatnostima i Zakonom o obligacionim odnosima.


Rad UPSS podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“

LEAVE A REPLY

Vaš komentar
Unesite Vaše ime ovde

Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.