Prvo što ukazuje Državna revizorska institucija je da su se promenili uslovi poslovanja a da rukovodstvo Apoteke ne prilagođava svoj rad izmenjenim uslovima. Privatne apoteke su sada u mogućnosti da sklope ugovor sa Republičkim fondom z zdravstveno osiguranje i vrše prodaju lekova na recept. To je neminovno dovelo do pada prometa, za 40%. Da li su preduzete neke mere?

Da, Gradsko veće oduzima lokal Apoteci u strogom centru grad. To dođe kao završni udarac, kraj, ende. Apoteke, vidimo se u nekom drugom filmu.

Rukovodstvo Apoteke? Pa ono zapošljava i zapošljava. DRI kaže:

  • „Apoteka „Niš“ je na dan 31. decembar 2016. godine imala 51 radnika angažovanog na obavljanju nemedicinskih poslova (pravnih, ekonomsko – finansijskih, tehničkih i drugih sličnih poslova), odnosno 15 radnika preko broja nemedicinskih radnika utvrđenog odredbama člana 17. stav 1. Pravilnika o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima zdravstvene službe“.
  • „prilikom sprovođenja postupaka za zasnivanje radnog odnosa u 2016. godini nije objavljivala odluke o potrebi za zasnivanjem radnog odnosa kod Nacionalne službe za zapošljavanje, niti je iste dostavljala Ministarstvu zdravlja radi objavljivanja na internet stranici Ministarstva zdravlja“.

Rezultat majstorskog i koordiniranog rada je:

„Ukupno ostvarena naknada troškova za izdavanje lekova i pomagala na recept i marža u prometu robe na malo ostvarena u 2016. godini nije dovoljna za finansiranje rashoda za plate zaposlenih Apoteke „Niš“ (ukupan iznos nedostajućih sredstava je 84,779 miliona dinara)“.

DRI je našla još niz nepravilnosti, izdvajam samo neke:

  • ugovorima o radu utvrdila koeficijente koji nisu u skladu sa Uredbom o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama. Šteta sitnih 3.544.000 dinara;
  • vršila obračun i isplatu trećeg dela plate primenom Kolektivnog ugovora za zdravstvenu ustanovu Apoteka „Niš“8 donetog nakon početka primene Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu, plata odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava u iznosu od 20.901.000 dinara, što nije u skladu sa Zakonom o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu, plata odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava;
  • izvršila rashode na ime isplate doprinosa za dobrovoljno penzijsko osiguranje u iznosu od 11.434.000 dinara, što nije u skladu sa Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu. Prevedeno, zaposleni se odluči za “dobrovoljno penzijsko osiguraanje” kako bi imao veću penziju a ona mu to Apoteka plati! Ja se dobrovoljno osiguravam o tvom trošku!!!
  • je izvršila nabavku usluga i dobara u iznosu od 7.828.000 dinara preuzimanjem obaveza bez prethodno sprovedenog postupka javne nabavke, a da nisu postojali razlozi za izuzeće od primene Zakona o javnim nabavkama.
    Šta će im tender kad je rezultat poznat? Samo da gube vreme.

I tako, gde god se zagrebe milion nepravilnosti. pare odlaze na sve strane osim tamo gde su potrebne. Ne zna se koji je nalaz DRI gori, da li za Grad, Medicinski fakultet, Dom zdravlja, Goricu ili Apoteke. Neko odgovoran? Nemojmo da smo naivni.

LEAVE A REPLY

Vaš komentar
Unesite Vaše ime ovde

Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.