UPSS Niš sproveo je online istraživanje korišćenjem online istraživačkog servisa www.tvojstav.com , odnosno promocijom ankete među korisnicima Facebooka sa teritorije Grada Niša. Istraživanje je sprovedeno na prigodnom uzorku, uzorku onih ispitanika koji su bili zaineresovani da popune anketu u periodu od 23.03.2019. do 26.03.2019. godine.

U anketi je uzelo učešće 216 ispitanika.
Anketom smo hteli da istražimo:

  • Percepciju dimanike razvoja protesta
  • Percepciju položaja stranka u odnosu na održavanje protesta, odnosno da li su političke stranke preuzele protest
  • Percepcija efekata/dometa protesta u odnosu na promene u društvu
  • Percepcija efekata i dometa protesta u pogledu promene vlasti u Srbiji
  • Stav prema činu upada opozcionih lidera u zgradu RTS-a

Nalazi istraživanja

  • U pogledu budućnosti proteksta istraživanjem je konstatovano da postoje tri grupe ispitanika. Prva grupa su optimisti i oni veruju u opstanak protesta i da će protest biti još masovniji. Drugu grupu čine oni koji smatraju da će protest „preživeti“ i ostati na istom nivou, dok treća trećina anketiraniih je pesimistična po pitanje budućnosti protesta i stava da je da će se protest ugasiti.
  • Skoro devet od deset ispitanika smatra da su političke stranke preuzele protest, bilo da smatraju da ili delimično, a samo nešto više od 7% veruje da se to nije desilo.
  • Među ankeitranim ispitanicima, njih polovina, vlada optimizam da će protesti dovesti do promena u društvu, ali isto tiliko ispitanika ne veruju da će protest dovesti do smene vlasti. U promenu vlasti veruje 20% učesnika istraživanja
  • Četri od deset ispitanika smatra da je upad u RTS loš potez, 35% je podržava dok preostlai ispitanici nemaju stav o ovom činu.

Ukrštanja

Među onim ispitanicima koji smatraju da je opozcija preuzela protest vlada stav da će protest ili biti masovniji ili da se barem ostati na istom,

Drugačiji nalazi se dobijaju kod spitanika  koji smatraju da je opozcija preuzela proteste. Taj deo ispitanika veruje da će protesti da se ugase, mada značajan deo anketiranih koji smatra da je opozcija preuzela proteste veruje da će protesti biti masovniji 

Slične nalaze dobijamo i kada ukrstimo stav da li su stranke preuzele protest da ocenom da li će protest dovesti do promena. Oni ispitanici koji veruju da su stranke delimično preuzele protest su veći optimisti od onih koji smatraju da su stranke potpuno preuzele protest po pitanju ostvarivanja društvene promene koja bi bila rezultat protesa.

Ispitanici koji smatraju da su protesti delimično preuzeti od opoucije su pesimisti da će aktuelna vlast da bude smenjena putem protesta, za razliku od onih koji su mišjenja da je opozcija preuzela vlast i da aktuelni građanski protesti nemaju snagu da promene vlast.

Učesnici istraživanja koji smatraju da je opozcija delom pruzela protest toleratniji su prema upadu u RTS, od onih koji su stava da je opozcija u potpunosti prezela protest gledajući da je čin upada kao neprihvatljiv.

LEAVE A REPLY

Vaš komentar
Unesite Vaše ime ovde

Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.