Usud ili „usud“ prekarizacije novinara

U: Srećko Mihailovi. (ur.), Pasivni aktivizam novinara: Istraživanje aktivističkih kapaciteta medijskih radnika, Centar za razvoj sindikalizma, Beograd i Dan Graf, Beograd, 2017. str. 207 – 215 Najznačajniji nalaz, po mom mišljenju, u ovom istraživanju je sledeća činjenica. Na nekoliko hiljada novinarskih onlajn adresa su poslati upitnici. Na nekoliko hiljada adresa poslata je eletronska verzija upitnika. […]

Grupa za slobodu medija – nova nada

Didanović: Nov oblik organizovanja zapažen na samitu medijskih radnika u Tirani Grupa za slobodu medija mogla bi da predstavlja nov oblik organizovanja medijskih radnika, imajući u vidu ozbiljan rezultat kojim je uspela da preokrene i tok nedavnog samita novinara iz regiona u Tirani, ocenila je Vera Didanović, novinarka nedeljnika NIN i koatuorka knjige “Paisvni aktivizam […]

O prekarijatu i medijskom prekarijatu

U: Srećko Mihailovi. (ur.), Pasivni aktivizam novinara: Istraživanje aktivističkih kapaciteta medijskih radnika, Centar za razvoj sindikalizma, Beograd i Dan Graf, Beograd, 2017. str. 25 – 37 Đokica Jovanović O prekarijatu i medijskom prekarijatu Otkuda pojam prekarijat? U jednom rečniku objavljenom 1900. godine u Zagrebu nalazimo sledeća tumačenja: precarius, 1) izmoljen, isprošen, isprosjačen; 2) po volji […]

SOCIOLOŠKI FENOMEN – ETIKETIRANJE

PECANJE NA KODEKS Često smo svedoci da ljubitelji pasa na ulici zastanu i  ’popričaju’ sa njima i ako su lutalice, bez svog vlasnika. Oni empatičniji  nepoznatog psa će čak  i nahraniti. Na drugoj strani postoji situacija u kojoj se razgovor sa psom (kerom)  podvodi pod devijantno   ponašanje koje se sankcioniše, recimo, disciplinskom kaznom na poslu. […]

SOCIOLOGIJA RADA – MAJSTOR (NI)JE MAJSTOR

U predindustrijskoj fazi razvoja srpske privrede s početka prošlog veka dominiralo je zanatstvo u kojem je postojala striktna podela na:  majstore, kalfe i šegrte. Ova podela je pored ostalog podrazumevala temporalnu ravan na kojoj su šegrti bili početnci u poslu i koji su tek počeli da upoznaju zanat. Posle nekoliko godina mukotrpnog rada i savladavanja […]

Socijalistička utopija u stvarnosti?

(Tekst preuzet sa sajta „advance„) Španjolski grad egzistira bez policije, kriminala i nezaposlenosti Marinaleda je malen gradić u Andaluziji na jugu Španjolske koji na površini od 25 kilometara kvadratnih broji oko 2 700 stanovnika. U smislu političke akcije i osvještenosti, stanovnici Marinalede su vjerojatno daleko ispred ostatka Europe. Ovo je razlog zbog kojeg se mnogi […]

Veselinović: Građanski front je idealna lista za Srbiju

kaže za Danas Dobrica Veselinović, aktivista inicijative Ne da(vi)mo Beograd, odgovarajući na pitanja o izlasku i koalicijama ove inicijative na parlamentarne izbore. Prema njegovim rečima, to bi bila promena postojeće paradigme i odgovor na krizu ovakve reprezentativne demokratije koju svakodnevno gledamo u farsičnoj narodnoj skupštini – zaključuje Veselinović. Upitan očekuje li prevremene republičke izbore, on odgovara da će se, po svemu sudeći, spajanje parlamentarnih i lokalnih beogradskih izbora izvesno […]

O poluintelektualcu

*** Uzimajući ga u njegovom najpotpunijem i najizrazitijem vidu, poluintelektualac je čovek koji je uredno, pa možda čak i s vrlo dobrim uspehom svršio školu, ali u pogledu kulturnog obrazovanja i moralnog vaspitanja nije stekao skoro ništa. Bilo usled njegove urođene nesposobnosti ili zbog mana školskog sistema, on nije dobio podstreka za duhovno samorazvijanje. On […]

Pasivni aktivizam novinara

Istraživanje obavljeno na uzorku od 1.200 medijskih radnika (uglavnom novinari) i kontrolnom uzorku od 600 fizi~kih radnika, u najkraćem sažetku, ukazalo je na sledećih nekoliko nalaza: Novinari koje smo ispitali ocenjuju stanje u kojem se nalaze mediji kao veoma loše: nema slobode medija, država kontroliše medije, autocenzura je veoma raširena. Odgovornost za loše stanje medija u određenoj […]

Srećko Mihailović: Medije je lakše pročitati nego istraživati!

(Pasivni aktivizam novinara: Istraživanje aktivističkih kapaciteta medijskih radnika. Srećko Mihailović (ur.) Izdavači: Centar za razvoj sindikalizma, Beograd i Dan Graf, Beograd, 2017. – izvodi) Da li se novinari, danas u Srbiji, pre mogu poistovetiti sa Sizifom ili sa Sančom Pansom? Grujica Spasović, koji je uredio prvih 3.076 brojeva lista „Danas“, povodom dvadesetogodišnjice izlaska ove novine, započinje […]

UPSS © 2017